Verdienwatuwaardbent.nl  Privacy Gedragscode

Wij verplichten ons om de privacy en veiligheid te beschermen van personen die persoonlijke informatie via deze web-pagina verschaffen. Het doel van deze Privacy Gedragscode is om u te informeren over welke informatie van u zal kunnen worden verzameld, op welke manier zulke informatie kan worden gebruikt door verdienwatuwaardbent en/of andere personen met wie zulke informatie kan worden uitgewisseld, uw keuzes aangaande de verzamelde gegevens, het gebruik en distributie van zulke informatie, uw mogelijkheid om zulke informatie te herzien, te updaten, te corrigeren of te verwijderen, en de veiligheidsprocedures welke wij hebben ingevoerd om uw privacy te beschermen.

Het verzamelen van informatie.

Middels deze web-pagina kunt u gevraagd worden om bepaalde vormen van persoonlijke herkenbare informatie op te geven, (zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, (post)adres, stad, provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mail adres, enz.). Deze informatie stelt ons in staat om onze bedrijfsactiviteit te beheren, om klantenservice te verlenen, om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen van produkten waarvan u hebt aangegeven dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn, en om uw bestelling uit te voeren. U kunt vrijwillig kiezen om uw persoonlijke herkenbare informatie aan ons kenbaar te maken. Indien u uw persoonlijke herkenbare informatie niet aan ons wenst kenbaar te maken, verzoeken wij u om deze niet aan ons te geven. Wij kunnen ook niet-persoonsgebonden herkenbare informatie van u verzamelen wanneer u de web-site bezoekt, (zoals bijvoorbeeld uw IP adres, browser type, domein-naam, enz.). Deze informatie wordt in zijn totaliteit verzameld en geanalyseerd om het functioneren van de web-site en de inhoud ervan te verbeteren.

Gebruik van Informatie

Wij gebruiken de informatie welke is verzameld over u, voor verschillende interne doeleinden, onder andere voor het bevestigen en uitvoeren van uw order, het toevoegen van u in onze e-mail abonnee lijst, het analyseren van trends en statistieken, het verbeteren van werking van de site, het ontwerpen en samenstellen van de inhoud van de web-site en de advertenties op de web-site, en het sturen van informatie- en reclamematerialen. Wij hebben bestaande zakelijke relaties en kunnen andere relaties met zakelijke partners ontwikkelen in de toekomst. In deze gevallen zouden wij de informatie welke is verzameld over u, kunnen delen of anderszins toegang kunnen verschaffen tot deze informatie, welke onze zakelijke partners in staat stelt om met u contact te zoeken betreffende producten en diensten welke interessant kunnen zijn. Wij hebben de mogelijkheid om de informatie welke wij over u verzamelen, vrij te geven wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, contact te zoeken met hen, dan wel wettelijke actie te ondernemen jegens dezen, indien deze personen of entiteiten u, ons of anderen schade zouden kunnen toebrengen. Wij hebben ook de mogelijkheid om uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat de wet zulks vereist.

Identificatie

Deze aanbieding voor de zakelijke mogelijkheid van Business wordt gedaan door de onafhankelijke Distributeur Patrick Vaasen BV Broekhuizerweg 26 5973 NX Lottum. De aanbieder van de zakelijke mogelijkheid is Herbalife International (Netherlands) B.V. Postbus 8283, 3503 RG Utrecht. De verkochte goederen zijn voedingsproducten, verzorgingsproducten of cosmetische producten. De transacties worden uitgevoerd door deelnemers als hoofduitvoerenden.

Wijzigingen van de Gedragscode

Deze Privacy Gedragscode is met ingang van 01 juni 2004 van kracht geworden. Wij zullen u informeren over elke verandering van onze Privacy Gedragscode, indien wij een wijziging aanbrengen.

Veiligheid

Wij nemen stappen welke in alle redelijkheid verwacht mogen worden van ons om zeker te stellen dat de persoonlijke informatie die wij verzamelen over u, accuraat, actueel, en beveiligd blijft. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat het verzenden van gegevens over het Internet 100% veilig is, en ofschoon wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet de volledige veiligheid daarvan garanderen of daarvoor instaan. Omdat veiligheid even belangrijk is voor ons als het is voor u, zullen wij nieuwe technologische ontwikkelingen, welke ontworpen worden om de nauwkeurigheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te helpen verzekeren, blijven volgen en deze aannemen voor zover dit van toepassing is.

Onafhankelijk Herbalife Distributeur | Verdienwatuwaardbent.nl | Disclaimer/Privacy